Årsmöte torsdag den 29 juli

Vinterväg på Genesön plogas och isrivs. Isrivning görs för att minska sandningsbehov och för att ta bort packad snö för en jämnare väg.

Årsmöte torsdag den 29 juli 2021 klockan 19.00 hos Svenssons på Genesön 105.

Tag med egen stol och kläder för utomhusvistelse. Ingen förtäring. Covid-19 anpassat.

 

Lite att reflektera över innan årsmötet:

I Sverige finns omkring 300 000 kilometer grusväg, varav staten och kommuner förvaltar ca 15 %. Resterande 85 % är skogsvägar och enskilda vägar som till del förvaltas av olika vägföreningar. Genesön-Ottelandets VSF är en av dessa vägföreningar som genom samverkan förvaltar ca 10 km väg.

 

   

Respektera de rekommenderade hastigheterna 60 km och 40 km så blir det trafiksäkrare, mindre vägslitage och en bättre väg att köra på.

Vägskada, se under rubriken Kontakta oss

OBSERVERA att skogsvägen ca 400 meter före Fjälluddsanläggning inte sköts av någon Vägföreningen, den sköts av Örnsköldsviks Kommun.