Årsmöte

Väghyvling allt viktigare när trafikmängden ökat under vår och sommar. Ny utrustning gör det möjligt att få ett bättre utfört arbete.

Kallelse till Årsmöte 2020-07-30 (torsdag) 19.00 Gensöns-Ottelandets VSF.

Plats: Genesön 105, Ingen förtäring, vi är utomhus med avstånd till varandra och medtag något att sitta på.

Förslag, utöver de fasta punkterna till årsmöte: underhållsfond, ersättningar till följd av ökade uppgifter för styrelsen, Örnsköldsviks Kommun och dess ansvar är en fråga som är högst aktuell, se även Kommunens uppfattning i den pågående Lantmäteriförrättningen:

 

  • Till föreningens underhållsfond ska årligen avsättas, med början 2021, ett belopp som motsvarar ett prisbasbelopp (för 2020 är det 47 300 kr). Denna underhållsfond är avsedd för oförutsedda kostnader för underhåll och för utjämning av årsvisa varierande behov. Styrelsen avgör när uttag från fonden får ske. När styrelsen framlägger budget skall också fondförändring ingå.

 

  • Revisorer borde ha 950 kr. Revisorn får med Kommunen som andelsägare troligen större krav på dokumentation och mer formalia att hantera.

 

  • Ersättning till ordförande och kassör har varit 2 500 kr per år som beskattas, ok även framöver med följande tillägg.

 

  • För arbete som någon styrelsemedlem eller revisor gör ersätts med ett timarvode på 150 kr (det motsvarar ca 25 000 kr i månadslön) eller förlorad arbetsinkomst ifall man måste vara ledig från sitt ordinarie arbete. Till detta läggs omkostnader för resor med bil på 18,50 kr per mil samt eventuellt andra utlägg. Föreningen betalar arbetsgivaravgifter på detta.

 

  • Vi vet inte vart Lantmäteriförrättningen ger för resultat. Det vi vet idag är att trafiken och slitageget på vägen ökat med mellan 15 till 25 % jämfört tiden före 2014/2015. Det som är mest rimligt är att en anläggning som byggs med EU-bidrag och är en angelägenhet för hela Kommunen också sköts av Kommunen och då också vägen till anläggningen.  Vägföreningen finns kvar men överlåter bidragen till Kommunen som sedan sköter vägen.

Respektera de rekommenderade hastigheterna 60 km och 40 km så blir det trafiksäkrare, mindre vägslitage och en bättre väg att köra på.

Vägskada, se under rubriken Kontakta oss

OBSERVERA att skogsvägen ca 400 meter före Fjälluddsanläggning inte sköts av någon Vägföreningen, den sköts av Örnsköldsviks Kommun.