Kontakta oss

Vid vägskada kontakta

Genesön-Ottelandets Vägsamfällighet

Väg nr 32078 i Örnsköldsviks kommun

E-post: bo@vallju.se

eller 0705-755947 eller 073 622 87 94

OBSERVARA ATT VÄGFÖRENINGEN INTE ANSVARAR FÖR fJÄLLUDDSVÄGEN OCH SKOGSVÄGEN INNAN FJÄLLUDDSANLÄGGNING. KONTAKTA ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN I DENNA FRÅGA.

 

 

Styrelse
Martin Svensson, Ordförande

Bo Carlsson, Kassör

Jonas Eriksson, ledamot

Henrik Eliasson ledamot

Peder Björklund, ledamot

Per-Erik Axling, ledamot

Holmen Skog, Jonas Åström, ledamot

Ann-Cartin Jonsson, suppleant 

Mariane Lindström, suppleant

Johan Nordström, suppleant