Kontakta oss

Vi vägskada kontakta

Genesön-Ottelandets Vägsamfällighet

Väg nr 32078 i Örnsköldsviks kommun

E-post: bo@vallju.se

eller 0705-755947 eller 0733-611021

OBSERVARA ATT VÄGFÖRENINGEN INTE ANSVARAR FÖR fJÄLLUDDSVÄGEN OCH SKOGSVÄGEN INNAN FJÄLLUDDSANLÄGGNING. KONTAKTA ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN I DENNA FRÅGA.

 

 

Styrelse
Martin Svensson, Ordförande

Bo Carlsson, Kassör

Jonas Eriksson, ledamot

Henrik Eliasson ledamot

Peder Björklund, ledamot

Holmen Skog, Jonas Åström, ledamot

Ann-Kartin Jonsson, suppleant 

Mariane Lindström, suppleant

Johan Nordström, suppleant