Året 2017

Året 2017

Några punkter om vägåret

Genesöns-Ottelandets VSF har 7 290 meter väg, Hägna 550 m, Fjälludden 830 m, Slottssvedjan 1900 + 330 m totalt ca 10,8 km. Totalt ca 120 fritids- och bostadshus som använder avfarten från Åvikevägen mot ”Genesön 4 km”. Till detta till kommer biltrafik till Högsand, kommunens Fjälluddsanläggningen och ett växande friluftsliv i området.  

 

 

Årsmötet sommaren 2017 redovisades årets beräknade kostnader för vägens underhåll enligt följande:

  • Sommarunderhåll                                                          35 000 kr
  • Nytt slitlagers grus, övrigt underhåll                                40 000 kr
  • Vinterunderhåll                                                              64 000 kr
  • Div kostnader försäkring mm                                          11 000 kr
  • Summa                                                                       150 000 kr

 

Föreningen fick avslag av Länsstyrelsen på begäran att sänkt den högsta hastigheten till 40 km per timme på den tätbebyggda delen av vägen. Vi kan notera att det går bra att sänka hastigheten i Örnsköldsviks tätort till 40 km men inte på landsbygden.

Länsstyrelsen säger i sitt beslut bland annat: Inom ramen för högsta tillåtna hastighet är det dock föraren av ett fordon som ansvarar för att anpassa hastigheten till vad trafiksäkerheten kräver.   

 

Vägen utefter Bäckfjärden mot Fjälluddsanläggningen fick i september en viss justering och förbättring eftersom upprustningen inte gjordes på det avtalade sättet. Detta har inte belastat föreningens ekonomi utan handlagts av kommunen och deras entreprenör.

 

 

Holmen har utefter vägen till Ottelandet utförs naturvård för att för att bidra till alens återväxt. Även mot stranden innan Fjälludden kommer detta att göras inom den närmaste tiden. Avverkning runt Buhalsberget är planerad till vintern 2018 viss tyngre biltrafik kommer då att ske.  

Tänk på att vi har mycket vilt i området så kör försiktigt

2017-12-23 16:34