Sammanfattning inför årsmötet 2018

Sammanfattning inför årsmötet 2018

Snörikt årsavslut och ökad biltrafik

När du åker på vägen till och från Genesön är det värt att notera att det är en enskild väg. En enskild väg är en väg som inte Trafikverket eller kommunen sköter. Det är vi som bor i området, som tillsammans i vägföreningen Genesöns-Ottelandets VSF, sköter den. Vi har stadsbidrag som täcker 60 % av en beräknad underhållskostnad för vägen. Från Örnsköldsviks kommun får vi ca 20 % till. Detta betyder att 20 % måste vi själva betala och/eller göra vägunderhållet effektivare och billigare.

 Vintern 2017 2018 var en av de snörikaste åren i vägföreningens historia. Mycket lös snö och kraftiga vindar bidrog till att vägarna fick plogas flera gånger per dygn. Antalet plogningar var 39 mot normalt omkring 20 och sandning 10 gånger.

Vi har valt en annan typ av plogning denna säsong som innebär att man plogar och isriver samtidigt. Detta bidrar till ökad friktion på en vinterväg samt gör att sandningen kan minska. Vi har också valt ett annat sandningsmaterial, fyra – åtta med saltinblandning.

Våren 2018 kännetecknas av en snabb övergång från vinter till sommar utan regn vilket gör att vägen tidigt fick ”tvättbräde status”. Brist på vägsalt och vattningskapacitet gjorde att vårhyvlingen med saltning blev sen. För att väghyvling och saltningen skall få god effekt måste vägen vattnas.

Vi har även valt en annan metod att för saltning. Flingor av magnesiumklorid har fördelats i olika nivåer beroende på vägens utsatthet för sol och vind, vägmaterial, trafikmängd och bilarnas hastighet (slitage). Hur detta utfall blir kan vi avläsa i augusti månad.

2019-07-21 09:21