Vinterväghållning görs i Örnsköldsvik med olika prioritet.

Trafikverkets väg (asfaltsvägen) ut till oss på Genesön börjar att plogas vid en snömängd om ca 2 cm. Beroende på snövädrets omfattning och var man börjar i plogningsområdet kan ändå drivbildning göra att vi inte kan räkna med att kunna ta oss till eller från Domsjö vid en klass 2 eller klass 3 varning.

Örnsköldsviks kommun kallar ut snöröjningen vid 6 cm blötsnö och 9 cm torrsnö.

Vägföreningens avtal med vår entreprenör samordnas med Trafikverkets rutiner. Detta innebär vanligtvis att vi plogar ca 5 timmar efter att Trafikverket gjort bedömningen att nu skall plogningen starta. Detta innebär att vid normala snöfall får vi plogat tidigare än flertalet kommunvägar.

Några gånger varje vinter och speciellt när kustvädret påverkar oss extra mycket blir det prioritering av huvudvägarna. Det innebär att vägar i utkanterna av plognings- och sandnings områdena får vänta. Det går då inte att köra bil eller är klart olämpligt att ge sig ut i trafiken.

Ibland låter vi snön ligga kvar när det är risk för efterföljande regn eller underkylt regn. Detta gör att plogningen och behov av sandning hinner utföras utan att vägarna blir oframkomliga.

2021-07-11 11:45