Information

Vägföreningen vill genom denna hemsida ge en kortfattad information om det som sker på Genesön-Ottelandet. I första hand gäller det vägens underhåll, biltrafiken och dess påverkan på vårt boende.

Viktigt att komma ihåg är att vägen sköts av en förening. I grunden har föreningen att följa "en förrättning enligt lagen den 3 september 1939 om enskilda vägar för omfördelning av väghållningsskyldigheten å enskilda utfartsvägen Sörvåge - Genesön - Vågön"

Förrättningen gjordes 1967 och en del har hänt sedan dess. Fler vill nyttja vägen, trafikmängden ökar, men allt jämt är det "varje ägare till egendom, som ålagts skyldighet att deltaga i den gemensamma väghållningen" som svarar för kostnaden utöver stadsbidrag och kommunala bidrag. Med egendom jämställs byggnad eller annan anläggning på ofri grund samt naturreservat.

 

 

Fler nyheter